Po pierwsze nie szkodzić !

Usługi w zakresie renowacji i konserwacji malarstwa sztalugowego obejmują obrazy we wszystkich technikach i na każdym podłożu. Dopełnieniem działalności stanowi renowacja ram obrazowych w zakresie ich konstrukcji oraz pozłoty. Renowacja książek, pergaminów i papieru.